Menu

Disclaimer voor www.ploek.be
Luka godon (Kamer van Koophandel: 737557118), hierna te noemen Luka, verleent u
hierbij toegang tot www.ploek.be (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te
kopen.
Luka behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Luka spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Luka.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van
dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Luka. Voor op de Website
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luka nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luka.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Luka, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Back to Top

Shopping cart

Close

No products in the cart.

Create an Account